Søndermarkens Schützensemble

   Hjem

©opyright 2006 by Martin Palsmar

blev dannet i 1992 på initiativ af Martin Palsmar og Kennie Nybo Pontoppidan med det formål at foranstalte opførelser af musik fra den tidlige barok, navnlig af Heinrich Schütz.

Siden har ensemblet opført adskillige af Schütz' større korværker af hvilke kan nævnes Musikalische Exequien,     Jule - og Påskehistorierne,Die sieben Kreuzworte osv. Andre komponister har dog også fundet vej til vort repertoire, og vi har bl.a. uropført Knud Erik Kengens Stabat Mater bestilt af koret i 1992 og Martin Palsmars Som en skygge, der hælder. Gesualdos 9 særdeles vanskelige Responsorier til Langfredag og Bach's fornemme motet Jesu meine Freude har også gentagne gange været på repertoiret. Vigtigt for ensemblet har været at betone sammenhæng - dels mellem værkerne på det enkelte program, dels mellem musikken og den (typisk kirkelige) højtid, de hører til og endelig har vi lagt vægt på at skabe sammenhæng mellem musikken og de rum, vi har opført den i. Det har ikke været ensemblets ærinde at rekonstruere musikken, som den har lydt, men vi har givet vores bud på en moderne fortolkning. Ensemblet består af 8 - 24 professionelle sangere afhængig af de krav, musikken stiller til besætningen. Ensemblet giver 3 - 6 koncerter om året.